1. Udělujete tímto souhlas podnikající fyzické osobě Michal Kvasnička (ID: 4368) - CBD green, se sídlem Hlavní 97a, Opava, 747 06, IČ: 04179668, zapsané ve veřejném živnostenském rejstříku vedeném při Městském úřadě v Opavě (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:


2. Jméno, příjmení, název společnosti, adresu trvalého bydliště, adresu dodání, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem jasné identifikace osoby, jež učinila objednávku a její následné řádné doručení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.


3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje podnikající fyzické osoby Michal Kvasnička - CBD green, Hlavní 97a, Opava, 747 06.


4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.


5. Správce nejmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů.


6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


V Opavě dne 1. října 2020 - verze 1.1